kortingskaart 76x74

nieuws app 76x74

nieuws 76x74

opleiding 76x74

issue 76x74

vragen 76x74

NPi-service Hart, vaat en longen

Referaten

Zwaarder trainen in hartrevalidatie verlaagt overlijdensrisico bij hartfalenpatiënten

Keteyian SJ. American Heart Journal 2018

Hartfalenpatiënten die zwaarder trainen tijdens hartrevalidatie verlagen hun risico op overlijden of een hartfalengerelateerde ziekenhuisopname. Als zij de trainingsbelasting verhogen met één metabool equivalent (MET) neemt het risico af met veertig procent. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers die retrospectief over tien jaar gegevens analyseerden van 707 hartfalenpatiënten.

Vroege onderkenning en behandeling belangrijk bij non-CF-bronchiëctasieën bij kinderen

Chang AB. Lancet 2018

Bij kinderen zijn milde bronchiëctasieën zonder cystic fibrosis bij vroegtijdige onderkenning mogelijk wel omkeerbaar. Een optimale -op maat gegeven- behandeling in de vroege kinderjaren kan verdere weefselschade en achteruitgang in longfunctie voorkomen. Dat schrijft Anne Chang, een kinderlongziekten-expert, in een overzichtsartikel in de Lancet.

Ademspiertraining wellicht ook nuttig voor revalidatie bij hartfalen

Sadek Z. European Journal of Preventive Cardiology 2018

Patiënten met chronisch hartfalen verbeteren met ademspiertraining hun inspiratoire spierkracht, loopafstand en verminderen kortademigheid. Gedurende twaalf weken zes keer per week trainen op zestig procent van de maximale inspiratoire druk lijkt een effectieve trainingsbelasting. Dat concluderen onderzoekers die gegevens van 203 patiënten uit zeven effectstudies combineerden, maar enige terughoudend-heid bij deze conclusies is gewenst.

Literatuurlijst 2019-1

Hier vindt u de meest recente literatuurlijst met daarin open-access studies en internationale publicaties binnen het thema Hart, vaat en longen.

Eerdere referaten en literatuurlijsten zijn te vinden in het referaten-archief.

Webcasts

Webcast: Stepped care model bij mensen met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Duur: 23:00 min | Spreker: dr. Hugo J.P. Fokkenrood

In deze webcast vertelt dr. Hugo Fokkenrood meer over de behandeling van mensen met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vanuit het stepped care model.

Webcast: Diabetes en sporten

Duur: 20:52 min | Spreker: prof.dr. Henk J.G. Bilo

In deze webcast vertelt prof.dr. Henk Bilo meer over het belang van sporten zowel bij mensen met diabetes als bij de gezonde mens.

Themaberichten

NPi-service e-mails en webpagina's volledig vernieuwd

Gebruiksvriendelijker en altijd up-to-date

Zoals u ziet hebben wij de NPi-service e-mails en webpagina's volledig vernieuwd; zo hebben we op uw verzoek het aantal tussenstappen om een referaat te openen verminderd. De hyperlinks in de e-mails en op de themapagina’s leiden u nu direct naar de PDF, die na inloggen automatisch in de browser opent. Ook vindt u naast de meest recente referaten en webcasts een up-to-date overzicht van het laatste nieuws binnen het thema.

We hopen dat de NPi-service zo nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker is. Veel leesplezier!

Stoppen met roken in 2019 betekent fors premiebesparen in 2021

Bron: Medicalfacts, 7 januari 2019

Ruim 70 procent van de ex-rokers met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verliest veel geld. Zij weten namelijk niet dat ze in aanmerking komen voor de lagere niet-rokerspremie als ze twee jaar gestopt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van QandA Insights and Consultancy in opdracht van Independer.

Masterclass 'Ademspiertraining'

12 april

In deze masterclass geven experts u de evidentie van het middel Ademspiertraining bij verschillende aandoeningen. Tevens zal de ademspierkracht in praktijk worden gedemonstreerd en geoefend en met verschillende devices zullen de ademspieren worden getraind.

Bewegingsangst bij hartpatiënten: weinig opgemerkt, groot risico

Bron: Nieuwsbericht HvA, 29 december 2018

Twintig procent van de patiënten met hartklachten ontwikkelt bewegingsangst. Ze zitten veel en vermijden inspanning, uit angst dat hun hart opnieuw opspeelt. Deze angst wordt nog weinig herkend in de zorg. Paul Keessen, docent-onderzoeker bij de opleiding Oefentherapie aan de HvA, brengt deze bewegingsangst in kaart en kijkt hoe we die kunnen wegnemen.

De machine die een hart in een plastic doos kan laten kloppen

Bron: Volkskrant, 28 december 2018

Een machine die stilstaande donorharten repareert maakt veel meer transplantaties mogelijk. Nederlandse chirurgen hopen er volgend jaar de eerste mee uit te voeren.

Hartwacht stelt patiënten thuis gerust en houdt artsenhanden vrij

Bron: Skipr, 28 december 2018

Hartwacht, een app waarmee hartpatiënten op afstand worden gemonitord, heeft al geleid tot afnemend zorgverbruik bij patiënten met hartritmestoornissen, zodat de cardiologen meer handen vrij hielden voor de eerste hulp. Patiënten werden thuis gerustgesteld en konden zich een rit naar de cardioloog besparen.

Hartfalen (voor tweedelijns fysiotherapeuten). Bekijk de videotrailer

Vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei

Verdiepende vervolgcursus voor oud-cursisten Hartrevalidatie, specifiek gericht op het ziektebeeld hartfalen, op de verschillende trainingsvormen voor hartfalenpatiënten en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Na afloop kan de cursist een adequaat behandelplan opstellen dat past in een multidisciplinaire setting.

Flevoziekenhuis ontzorgt patiënten met handige app Flevo Behandelcoach

Bron: Medicalfacts, 18 december 2018

Patiënten ontvangen tijdens hun behandeltraject vaak heel veel informatie, die voor hen soms lastig te verwerken is. Het Flevoziekenhuis heeft daarom op de polikliniek Longziekten de Flevo Behandelcoach app geïntroduceerd.

Grote kans op ernstige bloeding bij gebruik van drie bloedverdunners

Bron: Persbericht LUMC, 14 december 2018

Patiënten die drie bloedverdunners tegelijkertijd gebruiken hebben een grote kans op bloedingen. Dit gaat niet om blauwe plekken of een bloedneus, maar om bloedingen waarvoor patiënten moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of zelfs aan overlijden. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met Deense collega’s in het tijdschrift Circulation.

Masterclass 'Niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining bij patiënten met ernstige COPD'

12 april

Aanvullend op het bekende lineair trainen wordt in deze masterclass het niet lineair geperiodiseerd trainen met de te beinvloeden trainingsvariabelen uitgelegd, en geoefend in casuistiek.

Houtrook is ongezond

Bron: Medicalfacts, 14 december 2018

Met het koudere weer is ook het stookseizoen begonnen. Veel mensen gebruiken in de winter een houtkachel of open haard. Gezellig, maar ook een bron van lucht verontreiniging en gezondheidsklachten. GGD Gelderland-Zuid geeft het volgende advies: ‘Stook geen hout en als je toch stookt, gebruik de houtkachel of open haard niet als hoofdverwarming’.

Pech speelt belangrijke rol bij hartinfarct door aderverkalking

Bron: Nieuwsbericht LUMC, 3 december 2018

Pech lijkt een belangrijke rol te spelen bij het krijgen van een hartinfarct. Dat concluderen onderzoekers van het LUMC en de Nederlandse Hartkleppenbank na het bestuderen van de kransslagaders van 695 personen die hun hart afstonden voor hartklepdonatie.

Voorspellen astma bij kinderen stap dichterbij

Bron: Vakblad Vroeg, 3 december 2018

Astma is de nummer 1 oorzaak van bezoeken van kinderen aan de eerste hulp, ziekenhuisopnames en schoolverzuim op de kinderleeftijd. Nieuw onderzoek toont aan dat een erfelijke aanleg een rol speelt bij het ontstaan van astma op de kinderleeftijd.

Masterclass 'Cardiale anatomie'

31 mei

Speciaal voor de ervaren fysiotherapeut die werkzaam is in de (poli)klinische hartrevalidatie vindt er op vrijdag 31 mei 2019 op de snijzaal van het Erasmus MC een unieke en interessante masterclass plaats waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de bouw en de functie van het hart.

UMC Utrecht opent nieuw Hart- en vaatcentrum

Bron: Skipr, 30 november 2018

Het UMC Utrecht heeft de nieuwe multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum geopend. Patiënten met hart- en vaatziekten kunnen daar terecht voor een 'one-stop-shop' diagnose en behandelplan, zorg en behandeling.

Gezond verder na een hartinfarct gaat niet vanzelf. Deze drie ingrepen zijn hard nodig

Bron: de Volkskrant, 30 november 2018

Jarenlang bleef de sterfte aan hart- en vaatziekten spectaculair dalen. Die trend vlakt nu af, tot grote zorg van cardiologen. Is de rek eruit? Nee, zeggen zij, maar dan moet er wel veel veranderen.

Behandeling hartklepaandoeningen met TAVI sterk verbeterd

Bron: Medicalfacts, 30 november 2018

Mensen die in Nederland een nieuwe hartklep krijgen, worden steeds beter geholpen. In de afgelopen vijf jaar is het percentage dat in de eerste vier maanden na de operatie overleed gedaald van 5.3% naar 2.8%. Tegelijkertijd kunnen door verbetering van technieken patiëntengroepen geholpen worden die voorheen onbehandelbaar waren.

Masterclass 'klinische ergometrie met respiratoire gasanalyse bij patiënten met hartfalen'

8 maart

Bij de fysiotherapeutische behandeling van hartfalen-patiënten zijn, voor het opstellen van een adequaat behandelplan, veel gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden deels verstrekt door het multidisciplinaire team en komen deels voort uit eigen analyse.

Website over inhalators en voorzetkamers vernieuwd

Bron: Nursing, 29 november 2018

Long Alliantie Nederland lanceert een vernieuwde website over inhalators en voorzetkamers, voor patiënten en zorgverleners.

COPD-patiënten vaker verwezen en langer onder behandeling bij de fysiotherapeut

Bron: Nivel Nieuws, 21 november 2018

Mensen met COPD worden vaker via de medisch specialist of de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut of oefentherapeut in de eerste lijn dan mensen uit de algemene populatie. Door de chronische aard van de aandoening krijgen COPD-patiënten ook meer behandelingen.

De verraderlijke mitralisklepstenose

Bron: *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 21 november 2018

Door de lage incidentie van acuut reuma in Europa zien we in de praktijk nog maar weinig patiënten met reumatisch kleplijden. Door migratie van mensen uit gebieden waar acuut reuma nog endemisch is, zien we toch sporadisch patiënten met een mitralisklepstenose. (* Voor deze bron moet betaald worden)

Praktijkdagen COPD Beatrixoord Haren

6 en 7 juni

Speciaal georganiseerd voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-cursus 'COPD en astma' of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd en minimaal een half jaar werkervaring met COPD-patiënten hebben.

Meer informatie over de NPi-service

Actueel

 • npi-service-sportgezondheidszorg-2019-1
  NPi-service Sportgezondheidszorg 2019-1

  lees meer...

 • npi-service-neurologie-2019-1
  NPi-service Neurologie 2019-1

  lees meer...

 • 7-febr-en-7-mrt-auto-adaptieve-prothesiologie-in-samenwerking-met-de-nederlandse-vereniging-voor-revalidatiefysiotherapeuten-nvrf
  7 febr. en 7 mrt.: ‘Auto-adaptieve prothesiologie’ in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Revalidatiefysiotherapeuten (NVRF)

  lees meer...

 • 8-maart-2019-laatste-masterclass-klinische-ergometrie-met-respiratoire-gasanalyse-bij-patienten-met-hartfalen
  8 maart 2019: laatste Masterclass 'klinische ergometrie met respiratoire gasanalyse bij patiënten met hartfalen'

  lees meer...

 • blended-learning-cursus-inspanningsfysiologie-en-oefentherapie-start-op-11-maart-2019
  Blended learning-cursus ´Inspanningsfysiologie en oefentherapie´ start op 11 maart 2019

  lees meer...

 • in-3-korte-cursussen-helemaal-up-to-date-over-de-lage-rug
  In 3 korte cursussen helemaal up-to-date over de lage-rug

  lees meer...

 • vijfdaagse-cursus-rugklachten-en-bekkenklachten-start-15-maart
  Vijfdaagse cursus: Rugklachten en bekkenklachten. Start: 15 maart.

  lees meer...

 • praktijklessen-in-het-water-mooie-combinatie-van-theorie-en-praktijk-in-de-cursus-hydrotherapie-start-22-maart
  Praktijklessen in het water. Mooie combinatie van theorie en praktijk in de cursus hydrotherapie. Start: 22 maart.

  lees meer...

 • nieuwe-masterclass-tendinopathieen-in-de-sport-op-29-maart
  Nieuwe masterclass 'Tendinopathieën in de sport' op 29 maart

  lees meer...

 • aan-de-slag-met-de-toolkit-mantelzorg
  Aan de slag met de Toolkit Mantelzorg

  lees meer...

 • voor-de-npi-opleiding-handtherapie-nog-slechts-enkele-plaatsen-beschikbaar-start-in-april-2019
  Voor de NPi-opleiding ‘Handtherapie’ nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Start in april 2019

  lees meer...

 • de-snelste-weg-naar-een-specialisme-opleiding-oedeemfysiotherapie-nog-plaats-bij-opleiding-die-start-op-11-april
  De snelste weg naar een specialisme: opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. Nog plaats bij opleiding die start op 11 april.

  lees meer...

 • nieuwe-opleiding-kinderbekkenfysiotherapie-voor-bekkenfysiotherapeuten-en-kinderfysiotherapeuten
  Nieuwe opleiding kinderbekkenfysiotherapie voor bekkenfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten

  lees meer...

 • 26-maart-2019-musculoskeletale-pijnklachten-binnen-de-fysiotherapie-en-oefentherapie
  26 maart 2019: Musculoskeletale pijnklachten binnen de fysiotherapie en oefentherapie

  lees meer...

 • fysiek-veilig-en-respectvol-werken-in-de-zorg
  Fysiek veilig en respectvol werken in de zorg

  lees meer...

Telefoon E-mail Locatie Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo